Disclaimer

 

Disclaimer

Aansprakelijkheid
Hoewel de Onderlinge paardenverzekeringsmaatschappij "Oldeboorn en omstreken" aan de inhoud van deze site de uiterste zorg besteedt, aanvaardt de Onderlinge paardenverzekeringsmaatschappij "Oldeboorn en omstreken geen aansprakelijkheid voor onvolledigheid of onjuistheid van de informatie, of voor de gevolgen daarvan.

Privacy
De Onderlinge paardenverzekeringsmaatschappij "Oldeboorn en omstreken respecteert uw privacy zeer en zal er dan ook op toezien dat de communicatie en gegevensuitwisseling met onze bezoekers zo veilig mogelijk gebeurt. Als verzekeraar houdt de Onderlinge paardenverzekeringsmaatschappij "Oldeboorn en omstreken zich dan ook aan de privacywetgeving en de regels die de toezichthouder heeft opgesteld.

Website
De Onderlinge paardenverzekeringsmaatschappij "Oldeboorn en omstreken verstrekt met deze website informatie en biedt u de mogelijkheid een afspraak te maken met ons. De Onderlinge paardenverzekeringsmaatschappij "Oldeboorn en omstreken heeft, zoals op de hoofdpagina al is aangegeven, met deze website niet het doel volledige product- en polisinformatie te geven. Hiervoor verwijzen we u graag naar onderstaande contactpersoon. Alle rechten van de inhoud (tekst en grafische voorstellingen) van deze site zijn eigendom van en voorbehouden aan de Onderlinge paardenverzekeringsmaatschappij "Oldeboorn en omstreken. Aan de inhoud van deze site zijn geen rechten te ontlenen. Niets uit deze site mag zonder toestemming van de Onderlinge paardenverzekeringsmaatschappij "Oldeboorn en omstreken worden overgenomen in andere (digitale of analoge) media. Voor het niet functioneren van deze site of het niet updaten van deze website vraagt de Onderlinge paardenverzekeringsmaatschappij "Oldeboorn en omstreken uw begrip, de Onderlinge paardenverzekeringsmaatschappij "Oldeboorn en omstreken aanvaardt geen aansprakelijkheid voor enige schade als gevolg hiervan.